Publikované v | rubrika  odporúčanieTisk

Kritéria pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS)
Odporúčaný postup SSUMaMK