List k voľbám do výboru SSUMaMK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

štvorročné volebné obdobie výboru našej spoločnosti sa chýli ku konci a je potrebné zvoliť nový výbor. Naša odborná spoločnosť má v súčasnosti 139 členov a tento počet sa za 4 roky zásadne nezmenil. Je možné, že noví nemajú záujem a časť terajších členov nemá energiu sa odhlásiť. Pritom členské v spoločnosti je neuveritených 4 € ročne … Pravda, pri takom príjme nie sú možné žiadne zľavy, žiadne podpory na stáže do zahraničia. Aj členovia výboru sa schádzajú za vlastné prostriedky a dokonca aj na kongresy do zahraničia nedostávajú žiadnu podporu od odbornej spoločnosti. Napriek tomu tam chodia, ale normálne to zaiste nie je. Ak sa nám podarí zlepšiť sponzorskú situáciu a prípadne zvýšiť členské príspevky na úroveň iných odborných spoločností, budeme môcť prispievať na kongresové poplatky do zahraničia a na domácich kongresoch poskytnúť členom zľavy. Keďže je čas volieb, zvoľte, prosím, do výboru aj nejaké šťuky do rybníka. Mladých, ktorí nemajú toľko funkcií, že im neostáva čas na poliatie odbornej spoločnosti živou vodou. Na kandidačných listinách označte ľudí, ktorým veríte, ale pokojne dopíšte ďalších. Prosím Vás, využite volebné právo. Nič by nám nemalo brániť vrátiť viac ako cca 25 % volebných lístkov, ako tomu bolo pri predchádzajúcej voľbe. Ak má mať výbor odbornej spoločnosti nejakú vážnosť, mal by byť zvolený väčšinou hlasov. Ako spoločnosť budeme viac rešpetovaní, ak lekári pracujúci v urgentnej medicíne budú členmi odbornej spoločnosti. Potrebujeme aj hlas z urgentných príjmov nemocníc, aby sme sa nedelili na lekárov záchrannej zdravotnej služby a lekárov z urgentných príjmov. Sme jedna špecializácia, mali by sme byť jedna rodina. V uplynulom volebnom období sa podarilo udržiavať odbornú a spoločenskú úroveň aprílového kongresu. Medzi zúčastnenými boli predchádzajúci prezident Európskej spoločnosti urgentnej medicíny (EuSEM) D. Williams, súčasný prezident Abdel Bellou a v roku 2014 potvrdila účasť nová prezidentka B. Hogan. Viceprezident sa zúčastňoval na práci vzdelávacej komisie pripravujúcej európsky diplom v urgentnej medicíne a bol nominovaný na člena skúšobnej komisie. Prvýkrát sme v roku 2013 boli poctení organizáciou bloku o vzdelávaní simuláciou na európskom kongrese v Marseille. Máme dvoch zástupcov v komisii prednemocničnej starostlivosti EuSEM. Ak by sa prihlásili za člena EuSEM viacerí lekári zo Slovenska, mohli by sme participovať aj na riadení tejto medzinárodnej organizácie. Členské je 90 €, treba vedieť anglicky, snáď to nie sú nesplniteľné podmienky. Spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof je odborným garantom medzinárodného metodického zamestnania záchranných služieb Rallye Rejvíz. V roku 2013 sa podujatia zúčastnilo 19 krajín z Ameriky, Európy, Ázie a Austrálie. Neviem o inej odbornej spoločnosti, ktorá by bola takto medzinárodne rešpektovaná. Pripravili sme odborné stanovisko k používaniu kortikoidov pri traume miechy, podieľali sme sa ako odborná spoločnosť zastúpená prezidentom na príprave odborného usmernenia manažmentu STEMI v spolupráci s kardiologickou spoločnosťou. Participujeme na príprave novely zákona o záchrannej službe a vyhlášky o materiálnom vybavení. Aktivít mohlo byť viac, ale nie je to celkom málo. Vopred ďakujem v mene výboru odbornej spoločnosti za vašu dôveru v predchádzajúcom období a verím, že novozvolený výbor bude všetkým členom odbornej spoločnosti a pracujúcim v oblasti urgentnej medicíny nápomocný. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku pevné zdravie, pracovnú a osobnú pohodu.

S úctou v mene výboru Bratislava,
december 2013 Viliam Dobiáš