Odporúčaný postup pre posádky ZZS v súvislosti s ošetrením pacienta podozrivého /pozitívneho na COVID-19
Nezaradené

Odporúčaný postup pre posádky ZZS v súvislosti s ošetrením pacienta podozrivého /pozitívneho na COVID-19

Stanovisko výboru SSUMaMK k súčasnému postupu posádok záchrannej zdravotnej služby a urgentných príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19
Nezaradené

Stanovisko výboru SSUMaMK k súčasnému postupu posádok záchrannej zdravotnej služby a urgentných príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19