Slovenská lekárska spoločnosť
SSUMaMK
Cukrová 3
813 22 Bratislava