Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof;  www.urgmed.cz
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny; www.ssaim.sk
Česká spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny; www.csarim.cz
Fórum pre sepsu; www.csfps.cz
European Resuscitation Council; www.erc.edu
European Society for Emergency Medicine; www.eusem.org
World Association for Disaster and Emergency Medicine; wadem.medicine.wisc.edu
European Society of Anaesthesiology; www.euroanesthesia.org
National Association of EMS Physicians; www.naemsp.org

Časopisy, knižnice

Urgentní medicína  (CZ); www.mediprax.cz/um
Resuscitation (UK); www.resuscitationjournal.com
Emergency Medical Journal (UK); emj.bmj.com
US National Library of Medicine (Pubmed); www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Cochrane Library; www3.interscience.wiley.com
Solen; www.solen.sk

Iné

Portál urgentnej medicíny; www.urgentnamedicina.sk
Občianske združenie Záchrana 2005; www.zachrana2005.sk
Rallye Rejvíz; www.rallye-rejviz.cz
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky; www.oszzs-sr.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR; www.health.gov.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou; www.udzs.sk
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky; www.nczisk.sk
Zdravie.sk – Pre tých, čo chcú vedieť  viac; www.zdravie.sk
Občianske združenie HVIEZDA ŽIVOTA; www.kongresum.sk