Sídlo

Slovenská lekárska spoločnosť
SSUMaMK
Cukrová 3 813 22, Bratislava
e-mail: info@urgmed.sk
IČ:
Ochrana súkromia