www.kongresum.sk

Hotela Sitno, Vyhne

13. – 15. júna 2022

Podujatie XII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof sa uskutočňuje s podporou Hlavného partnera podujatia – Asociácie záchrannej zdravotnej služby (www.azzs.sk)

Prezentácie Kongresu SSUMaMK, Vyhne 2019

 1. J. Kresánek – AKÚTNE INTOXIKÁCIE KOVOVOU ORTUŤOU
 2. – – –
 3. – – –
 4. O. Franěk – UHPO LEKCE MÍNUS JEDNA – ANEB MIMIKRY
 5. S. Jelen – ZABIJÁCKE DROGY NA OSTRAVSKU – CO S TÍM
 6. S. Weinert – THE CROSS BORDER EMERGENCY APP
 7. P. Šimko – VÝVOJ ÚRAZOVEJ CHIRURGIE NA SLOVENSKU
 8. T. Dudich – INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT ODPORÚČANIA PRE PREDNEMOCNIČNÚ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV SO ZÁVAŽNOU TRAUMOU
 9. B. Podhoranský – KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIE V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI
 10. A. Ganyovics – TRAKČNÁ DLAHA TAK TROCHU NEPOZNANÁ POMOCNÍČKA PRI ZLOMENINÁCH DLHÝCH KOSTÍ
 11. K Kolarovova – KAM S NÍM SMEROVANIE POLYTRAUMATIZOVANÉHO PACIENTA Z TERÉNU DO NEMOCNIČNÉHO ZARIADENIA
 12. J. Chlebec – ZLOMENINY PROXIMÁLNEHO FEMURU V GERIATRII
 13. M. Studenčan – VČASNÝ MANAŽMENT STEMI NA SLOVENSKU ČO SA DÁ EŠTE ZLEPŠIŤ
 14. T. Bulíková – DOPAD MOBILNEJ APLIKÁCIE STEMI NA VČASNÝ MANAŽMENT STEMI V REGIÓNE RLP SENEC
 15. L. Laciaková – FORENZNÉ ASPEKTY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE STEMI V PRAXI
 16. M. Kušnír – STEMI EKVIVALENTY
 17. R. Miletskyi – DE WINTER V MÁJI – KAZUISTIKA
 18. D. Csomor – POLYTRAUMA DIEŤAŤA V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI
 19. J. Chlebec – KRANIOCEREBRÁLNE PORANENIA V RÁMCI POLYTRAUMY
 20. A. Gányovics – RESUSCITÁCIA PACIENTA S TRAUMATICKOU PRÍČINOU ZASTAVENIA OBEHU
 21. K. Veselá – NOVINKY V PÉČI O PACIENTA S POPÁLENINOVÝM TRAUMATEM
 22. O. Franěk – NA OSTŘÍ NOŽE
 23. T. Bulíková –  PACIENT S ICD – NA ČO TREBA MYSLIEŤ
 24. A. Špitáliková – ŠPECIFIKÁ POUŽITIA MAGNETU V PNS
 25. P. Ch. Cmorej –  KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACÍ INDUKOVANÉ NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE U PACIENTA SE SUBKUTÁNNÍM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTER DEFIBRILÁTOREM
 26. M. Žiak – MANAŽMENT ARYTMIE V PODMIENKACH RZP
 27. P. Ch. Cmorej – SYNDROM BRUGADOVÝCH V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PĚČI
 28. M. Michalov – MECHANICKÉ KOMPRESIE HRUDNÍKA PRI RESUSCITÁCII V TERÉNE CESTA K ODSTRÁNENIU REVERZIBILNEJ PRÍČINY
 29. J. Sulgan „UŽ TO TRVÁ PRIDLHO “ VPLYV DĹŽKY TRVANIA RESUSCITÁCIE NA JEJ VÝSLEDOK
 30. J. Koppl – KONTROVERZIE V DETSKEJ RESUSCITÁCII – OD ODPORÚČANÍ K K PRAXI
 31. R. Blašková – ETIKA V RESUSCITÁCII
 32. M. Michalovová – POSÁDKA RZP A ODPORÚČANIA ERC 2015 – PRAKTICKÁ UKÁŽKA ROZŠÍRENEJ RESUSCITÁCIE TÍMOM SRR
 33. B. Štastný – MANAŽMENT BOLESTI NA URGENTNOM PRÍJME – PRVÝ KROK K PAIN FREE HOSPITAL
 34. – – –
 35. S. Trnovská –  GERIATRICKÝ PACIENT NA URGENTNOM PRÍJME
 36. A. Semanová „TIME IS BRAIN“ NA ODDELENÍ URGENTNÉHO PRÍJMU
 37. K. Hanáková – ZÁCHRANÁR NA URGENTE
 38. L. Kotrusz – PENTHROX V MIMORIADNYCH PODMIENKACH HORSKEJ MEDICÍNY
 39. Š. Trenkler – AKO PRIŠLA NA SVET RESUSCITAČNÁ ANIČKA
 40. A. Letanovská – ZASTAVENIE OBEHU V NEMOCNICI
 41. O. Opanasenko – KPR U INTOXIKOVANÉHO ADOLESCENTA
 42. T. Dudich – POSTUPY MOTOCYKLOVÝCH ZÁCHRANÁROV PRI NÁHLOM ZASTAVENÍ OBEHU
 43. M. Polák – EXITUS V RZP POSÁDKACH
 44. Z. Pastvová – DIALÝZA – MÝTY A FAKTY
 45. M. Gardošová – CIEVNE PRÍSTUPY U DIALYZOVANÉHO PACIENTA A ICH KOMPLIKÁCIE
 46. Z. Pastvová – PĽÚCNY EDÉM TROCHA INAK
 47. R. Nagy – FEBRILNÉ KŔČE U DETÍ – NOVÉ ASPEKTY PRÍSTUPU
 48. J. Kormošová – TEKUTINOVÝ MANAŽMENT V NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI U DETÍ – NOVÉ ASPEKTY PRÍSTUPU
 49. Ľ. Bajerovská  – ZÁKONNOSŽ OBMEDZENIA OSOBNEJ SLOBODY PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA
 50. – – –
 51. J. Gurňáková – ŽIVOT ZDRAVIE ALEBO ĽUDIA O KOHO ČO SA MÁ STARAŤ ZZS
 52. B. Uhrecký –  EMOČNÉ PREŽÍVANIE A JEHO REGULÁCIA U VELITEĽOV POSÁDOK RZP V ÚLOHE “GRIL” NA RALLYE REJVÍZ 2017
 53. M. Élešová – PODCENENIE SITUÁCIE
 54. J. Pavčo – GERIATRICKÍ PACIENTI Z POHĽADU NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI