Publikované v | rubrika  nezaradenéTisk

Stanovisko výboru SSUMaMK k súčasnému postupu posádok záchrannej zdravotnej služby a urgentných príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19