Publikované v | rubrika  konferencieTisk

Kongres bol organizovaný Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK) a občianskym združením Hviezda života v spolupráci s Európskou spoločnosťou urgentnej medicíny (EuSEM). Účasť na kongrese prijala prezidentka Európskej spoločnosti urgentnej medicíny (EuSEM) Dr. Barbara Hogan, MBA z Nemecka.

Tradične sa nášho kongresu zúčastnili experti z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a tohto roku po prvýkrát aj kolegovia z Chorvátska, Slovinska a Iránu.

Na trojdňovom podujatí bolo prítomných takmer 200 účastníkov, prevažne lekárov zá- chrannej zdravotnejslužby (ZZS), niekoľko operátorov, zdravotníckych záchranárov, hasičov i študentov lekárskych fakúlt a zdravotníckych fakúlt. Na kongrese odznelo 50 prednášok, 2 panelové diskusie a bolo prezentovaných deväť posterov. Odborná spoločnosť vydala z podujatia Zborník abstraktov a na stránke www.urgmed.sk budú publikované prezentácie. Pôvodne plánované workshopy so siedmymi rôznymi témami neboli realizované pre nízky záujem zo strany účastníkov.

V rámci slávnostného otváracieho ceremoniálu si hostia vypočuli hudobné entrée v podaní členov Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod umeleckým vedením Ewalda Danela. Potom boli aktívnym jubilujúcim členom SSUMaMK odovzdané medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti: MUDr. T. Bulíková, MUDr. Š. Trenkler, MUDr. M. Sedlačko. Čestné členstvo získali Dr. Ch. Redelsteiner z Rakúska a Dr. O. Franěk z ČR. Samotný odborný program bol široko koncipovaný. Hlavné témy sa týkali urgentnej medicíny – prednemocničnej a nemocničnej, medicíny katastrof a  hromadných nešťastí,