Publikované v | rubrika  kurzy a semináreTisk

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na XVII. odborný seminár Falck Záchranná a.s.,
ktorý sa uskutoční 17. marca 2016 v Dome odborov Strojár, Námestie Svetozára Hurbana
Vajanského 2, 036 01 Martin.

Plná pozvánka (PDF Súbor)