Publikované v | rubrika  odporúčanieTisk

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v spolupráci s Asociáciou záchrannej zdravotnej služby vyzýva všetkých občanov SR, najmä profesionálov záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na predloženie návrhov na udelenie Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby.

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE „NÁRODNÁ CENA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY“ (PDF Súbor)