Publikované v | rubrika  odporúčanieTisk

Kritériá pre nasadenie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby - odporúčanie SSUMaMK

Kritéria SSUMaMK Pre Nasadenie VZZS (PDF Súbor)