Publikované v | rubrika  konferencieTisk

Kalendár podujatí anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny a algeziológie 2017

Kalendár podujatí (PDF)