Publikované v | rubrika  legislatívaTisk

Hlavné zmeny v odporúčania ERC pre KPR 2015

KPR ERC 2015 Hlavne Zmeny TR GR V2 (PDF)