Odporúčanie SSUMaMK pre polytraumu
Odporúčanie

Odporúčanie SSUMaMK pre polytraumu

Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov so závažným úrazom  Pokračovanie tu»