Neadekvátní výboje subkutánního implantabilního kardioverter – defibrilátoru indukované kompresemi hrudníku
Kazuistika

Neadekvátní výboje subkutánního implantabilního kardioverter – defibrilátoru indukované kompresemi hrudníku