IX. ročníka medzinárodnej odbornej konferencii a súťaže záchranárskych posádok pod názvom: POUČME SA Z MINULOSTI LEŠŤ 2019
Konferencie

IX. ročníka medzinárodnej odbornej konferencii a súťaže záchranárskych posádok pod názvom: POUČME SA Z MINULOSTI LEŠŤ 2019