Algoritmus prístupu k pacientovi s ICD v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti
Odporúčanie

Algoritmus prístupu k pacientovi s ICD v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti

Protokol o použití magnetu pri implantovanom ICD v podmienkach ZZS Pokračovanie tu»
Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov so závažným úrazom
Odporúčanie

Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov so závažným úrazom

Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov so závažným úrazom. Odporúčaný postup SSUMaMK Pokračovanie tu»