Publikované v | Změněné Tisk

Abstrakt:

Článek je zaměřen na popis případu 30letého pacienta po transplantaci srdce se subkutánním implantabilním kardioverter-defibrilátorem, který byl resuscitován v přednemocniční neodkladné péči pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu. Cílem článku je přiblížit kazuistiku výskytu neadekvátních výbojů S-ICD způsobených chybnou analýzou artefaktů vzniklých kompresemi hrudníku.
V průběhu resuscitace byly artefakty způsobené kompresemi hrudníku vyhodnoceny S-ICD za defibrilovatelnou poruchu srdečního rytmu, ačkoliv na profesionálním monitoru zdravotnické záchranné služby byla zjevná asystolie. Výboje byly aplikovány navzdory programovému nastavení zóny podmíněného výboje a zóny výboje na 200, respektive 230 tepů za minutu. Zajímavým aspektem resuscitace je zasažení resuscitujícího svědka události výbojem S-ICD, který po výboji zůstal několik minut značně otřesený. Záchranářům se nepodařilo deaktivovat funkci detekce arytmie a tím spojené inhibice defibrilace přiloženým magnetem určeným pro konvenční ICD. Autorům se dosud nepodařilo nalézt v literatuře podobnou kazuistiku pojednávající o nea- dekvátních výbojích S-ICD způsobených chybnou analýzou artefaktů vzniklých kompresemi hrudníku. Obr. 2, Lit. 11, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Autor dokumentu

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Počet publikovaných dokumentů: 5
Počet dokumentů čekající na schválení: 0
Celkový počet komentářů: 0

Revize:

This post has not been revised since publication.